Våre tenester  

Rekneskap

Vår hovedoppgåve er å sørge for korrekte rekneskap til våre kundar. Til det brukar me Visma Business som er eit av dei mest brukte systema blant rekneskapsbransjen. I tillegg har me skybasert rekneskapsprogram som Tripletex og Poweroffice Go. Uni Micro er me også kjent med.

Me utfører også regnskapstjenester på andre økonomisystem direkte på kunden sin server.

Rapportering

tillegg til våre standard rekneskapsrapportar tilbyr me skreddersydde rapportar basert på den enkelte sitt ynskje. Til det brukar me Cantor Controller. Dette er eit fleksibelt og smidig system som tilfredsstiller våre og kunden sine krav til rapportering.

Fakturering

Me tilbyr faktureringstenester til våre kundar. Det kan skje ved at me fakturerer etter grunnlag, eller kunden sjølv fakturerer direkte mot vårt system eller via filoverføring. . Me bruker bl.a Web-faktura der kunden fakturerer i "skya",  og transaksjonane blir direkte oppdater i vårt regnskap.

Andre tenester

- Økonomisk rådgiving- Etablering av selskap- Årsoppgjer- Budsjettering- Remittering- Purring

Lønn

Til lønnsføring brukar me Huldt & Lillevik som er eit av dei mest brukte lønnssystema i bransjen. I tillegg  lønnsprogram i Tripletex og Visma sitt skybaserte program Payroll. Utenom tradisjonell lønnsføring og rapportering, utfører mei statistikkarbeid og anna rapportering som lønnsarbeidet krev.

Elektronisk bokføring

Fleire og fleire av våre kundar tek i bruk  skanning og fakturaflyt. Dette har mange fordeler. Bl. a. slepp ein oppbevaring av fysiske bilag, EHF-faktura frå leverandøren direkte inn i rekneskapen, raskare oppdatering av rekneskapen, alltid tilgang på rekneskap/bilag uansett kor langt bak i tid ein går, enklare med remittering m.m.

Finn oss

Kontakt oss

hCaptcha