Me søkjer etter:

Dagleg leiar

Då noverande dagleg leiar nærmar seg pensjonsalder, søkjer me etter hans etterfylgjar. Me ser etter deg som er;

 • Autorisert
 • Har solid og brei kompetansen innafor økonomifaget
 • Har leiarerfaring
 • Er strukturert og har gode samarbeidsevner
 • Løysingsorientert
 • God IKT og systemforståelse

Arbeidsoppgåvene vil bli variert. I tillegg til ordinære daglege leiaroppgåver vil du få ansvar for å leia selskapet vidare inn i framtida, vera aktiv involvert i rekneskapsprosessen mot våre kundar, rådgivning, personalansvar og sal/marknadsføring

 

Autorisert rekneskapsførar

 

Me ser etter deg som har

 

 • Erfaring frå rekneskapsbyrå
 • Sjølvstendig og nøyaktig
 • Gode kommunikasjonsevner både muntleg og skriftleg
 • Strukturert
 • Ha evna til å arbeida målretta
 • Autorisert eller på veg for å bli dette

Arbeidsoppgåvene vil bli rekneskapsføring frå A-Å, kundekontakt, årsoppgjer, rådgivning, overordna kundeansvar på våre oppdrag som sikrar god kvalitet på våre produkt.

 

For begge stillingane kan me tilby konkurransedyktige vilkår, fagleg oppdagtering, triveleg arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid.

 

Send oss ein søknad med CV innan 20.05.22. Vil du vita meir om stillingane ta kontakt med dagleg leiar Steinar Tveit tlf 56530355