Text

Våre tenester  

Text

Rekneskap


Vår hovedoppgåve er å sørge for korrekte rekneskap til våre kundar. Til det brukar me DI Business som er eit av dei mest brukte systema blant rekneskapsbransjen.

Me utfører også regnskapstjenester på andre økonomisystem direkte på kunden sin server.

 

Rapportering


tillegg til våre standard rekneskapsrapportar tilbyr me skreddersydde rapportar basert på den enkelte sitt ynskje. Til det brukar me Cantor Controller. Dette er eit fleksibelt og smidig system som tilfredsstiller våre og kunden sine krav til rapportering.

 

Fakturering


Me tilbyr faktureringstenester til våre kundar. Det kan skje ved at me fakturerer etter grunnlag, eller kunden sjølv fakturerer direkte mot vårt system eller via filoverføring. Me brukar DI Office Faktura for å utføre denne tenesten. I tillegg tilbyr me web-faktura der kunden fakturerer i "skya",  og transaksjonane blir direkte oppdater i vårt regnskap.

 

Lønn


Til lønnsføring brukar me Huldt & Lillevik som er eit av dei mest brukte lønnssystema i bransjen. Utenom tradisjonell lønnsføring og rapportering, utfører mei statistikkarbeid og anna rapportering som lønnsarbeidet krev.

 

Elektronisk bokføring


Fleire og fleire av våre kundar tek i bruk PaperLess ( skanning og fakturaflyt). Dette har mange fordeler. Bl. a. slepp ein oppbevaring av fysiske bilag, EHF-faktura frå leverandøren direkte inn i rekneskapen, raskare oppdatering av rekneskapen, alltid tilgang på rekneskap/bilag uansett kor langt bak i tid ein går, enklare med remittering m.m.

Text

Andre tenester

 

- Økonomisk rådgiving- Etablering av selskap- Årsoppgjer- Budsjettering- Remittering- Purring

Text

Finn oss

Googlemap
Text

Kontakt oss

Form2
Navn
Navn er påkrevd
E-post
E-postadresse er påkrevd
Melding
Vennligst skriv en melding. Feltet er påkrevd
Send
Text

Editap 2017 All rights reserved

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon